Наставни материјали

МОДЕЛИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА 

https://drive.google.com/file/d/0B6pu4dqdU5ofVDFpcGFCR1MzTms/view?usp=sharing
За гимназије:
 
М1 (4+4+4+4=16)
М2 (4+3+2+2=11)
МЗ (4+5+5+4=18)
За средње стручне и уметничке школе:
https://drive.google.com/file/d/0B6pu4dqdU5ofZjkxZmY3RHFESms/view?usp=sharing
М4 (3+2+0=5)
М5 (3+2+2=7)
М6 (3+3+2=8)
М7(3+3+3=9)
М8 (3+3+0+0=6)
М9 (3+3+2+2=10)
М10 (3+3+3+3=12)
М11 (3+3+3+3=12)
М12 (4+4+3+3=14)
М13 (4+4+4+4=16)
М14 (4+5+5+4=18)
https://drive.google.com/file/d/0B6pu4dqdU5ofWm9ITFlRN183UDQ/view?usp=sharing

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА


https://drive.google.com/file/d/0B6pu4dqdU5ofMXpzdXN6R2NlTVk/view?usp=sharing
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ - СРЕДЊА ШКОЛА