Стручно усавршавање

Друштво математичара Новог Сада током године планира разне видове стручног усавршавања наставника математике. 

Све информације о предстојећим програмима стручног усавршавања биће благовремено објављене на овој страници, а сви чланови ДМНС биће обавештени путем мејла.

https://drive.google.com/file/d/0B6pu4dqdU5ofLU9yWkR0bU1iZ1E/view?usp=sharingПравилник о сталнм стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Comments